Kho hàng vật tư thủy lực nguyên chiếc
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Ghi chú: tình trạng hàng hóa:
          N: Vật tư mới 100% - Bảo hành 12 tháng;
          R: Vật tư đã được thay thế phụ tùng mới, kiểm thử đảm bảo - Bảo hành 6 tháng;
          T:  Vật tư nguyên trạng; Đã được kiểm thử bảo đảm - Bảo hành 3 tháng.

 TTẢnh
Mô tả
Xuất xứ
Số lượng
Tình trạng
Ứng dụng
 I BƠM PISTON LƯU LƯỢNG CỐ ĐỊNH
    
 1.1 Bơm piston lưu lượng cố định
Vg = 23 ccm - Áp suất max: 350 bar
 CHLB Đức
1 chiếc
R
Xe bơm bê tông,
Xe tải tự đổ, Xe ép rác, Xe cẩu tự hành
1.2
Bơm piston lưu lượng cố định
Vg = 105 ccm - Áp suất max: 350 bar
CH Pháp
2 chiếc
N
Xe cẩu tự hành
 IIBƠM PISTON THAY ĐỔI LƯU LƯỢNG
   
2.1
Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 28 ccm - Áp suất max: 280 bar
 CHLB Đức
1 chiếc
 N
Bơm lắc xe bơm bê tông
 2.2
Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 28 ccm - Áp suất max: 280 bar
 CHLB Đức R
Máy khoan cọc nhồi
Máy khoan đá
 2.3
Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 45 ccm - Áp suất max: 280 bar
CHLB Đức
1 chiếc
 RMáy khoan, máy cẩu
2.4
Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 71 ccm - Áp suất max: 280 bar
CHLB Đức
2 chiếc
R
Máy khoan hở, khoan hầm
Công nghiệp
 2.5
Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 100 ccm - Áp suất max: 280 bar
CHLB Đức
1 chiếc
 RMáy bơm bê tông
Máy khoan đá
Công nghiệp
 2.6


Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 90 ccm - Áp suất max: 300 bar
Italy
1 chiếc
 NCông nghiệp
 2.7 Bơm piston thay đổi lưu lượng
Vg = 89 ccm - Áp suất: 250 bar
Slovakia
 1 chiếc
R
Công nghiệp
 IIIBƠM PISTON MẠCH KÍN
    
3.1

Bơm piston mạch kín
Vg = 125 ccm - Áp suất max: 350 bar
CHLB Đức
1 chiếc
 RBơm bê tông
Lu rung
Xe cẩu bánh xích
Máy khoan cọc nhồi
 3.2
Bơm piston mạch kín
Vg = 71 ccm - Áp suất max: 320 bar
CHLB Đức
 1 chiếc
 RLu rung, Xe cẩu bánh xích
 3.3
Bơm piston mạch kín
Vg = 40 ccm - Áp suất max: 320 bar
CHLB Đức
 1 chiếc
 RMáy rải thảm nhựa đường
Xe lu rung
 3.4Bơm piston mạch kín
Vg = 89 ccm - Áp suất max: 315 bar
Slovakia
 3 chiếc
 NXe chuyển trộn bê tông
 3.5 


Bơm piston mạch kín (bơm kép)
Vg = 45+45 ccm - Áp suất: 300 bar
CHLB Đức
1 chiếc
 N 
 3.6
Bơm piston mạch kín
Vg = 75 ccm - Áp suất: 320 bar
CHLB Đức1 chiếc
R
Xe lu rung
Xe chuyển trộn bê tông
 IV MOTOR THỦY LỰC
    
 4.1
Motor thủy lực thay đổi lưu lượng
Vg = 107 ccm - Áp suất max: 320 bar
CHLB Đức
4 chiếc
 NGắn cùng hộp số hành tinh
 4.2
Motor thủy lực thay đổi lưu lượng
Vg = 160 ccm - Áp suất max: 350 bar
CHLB Đức
 2 chiếc
R
Motor đầu khoan cọc nhồi
Xe cẩu bánh xích
 4.3


Motor piston thủy lực
Vg = 89 ccm - Áp suất max: 350 bar
Slovakia
 1 chiếc
N
Gắn cùng hộp số xe chuyển trộn bê tông 7-9 m3
 4.4 Motor piston thủy lực lưu lượng cố định
Vg = 28 ccm - Áp suất max: 315 bar
 CH Séc
 2 chiếc
N
Công nghiệp
 4.5 Motor piston thủy lực lưu lượng cố định
Vg = 56 ccm - Áp suất max: 315 bar
 CH Séc
2 chiếc
N
Công nghiệp
 V. BƠM BÁNH RĂNG THỦY LỰC
5.1

Bơm bánh răng vỏ nhôm
Vg = 100 ccm - Áp suất max: 220 bar
Italy
1 chiếc
N
Công nghiệp
 5.2


Bơm bánh răng vỏ nhôm 2 tầng
Vg = 16+16 ccm - Áp suất max: 210 bar
Italy
8 chiếc
N
 
5.3Bơm bánh răng vỏ nhôm 2 tầng
Vg = 22+11 ccm - Áp suất max: 210bar
 Italy4 chiếc
 N 
5.4Bơm bánh răng vỏ nhôm 2 tầng
Vg = 24+8 ccm - Áp suất max: 220 bar
 Italy1 chiếc
N
 
 5.5


Bơm bánh răng vỏ nhôm 2 tầng
p/n: 705-51-20280
 Komatsu2 chiếc
N
Xe xúc lật
5.6Bơm bánh răng 3 tầng vỏ gang, ổ bi
 1 chiếc
N
Xe cẩu tự hành bánh lốp
5.7Bơm bánh răng 3 tầng vỏ gang, ổ bạc
 1 chiếc
 NMáy khoan đá TAMROCK
5.8Bơm bánh răng 2 tầng, vỏ gang, ổ bạc
 6 chiếc
N
Máy khoan,
Xe cẩu, xe xúc lật,
Xe gắp container
VI.
VALVE ĐIỀU KHIỂN
 6.1
Valve phân phối điện từ
Lưu lượng: đến 120 lpm
Áp suất: 350 bar, Điện áp: 24 VDC
CHLB Đức
20 chiếc
N
Công nghiệp
 6.2 Valve áp suất (xếp chồng)
Lưu lượng: 150 lpm, Áp suất: 350 bar
CHLB Đức
8 chiếc
N
Công nghiệp
6.3Valve tiết lưu (xếp chồng)
Lưu lượng: 80 lpm, Áp suất: 350 bar
CHLB Đức
6 chiếc
N
Công nghiệp
 6.4


Valve áp suất tỷ lệ
Lưu lượng: 200 lpm, Áp suất: 315 bar
EU
2 chiếc
N
Công nghiệp
6.5Valve phân phối tỷ lệ
Lưu lượng: 300 lpm, Áp suất: 350 bar
CHLB Đức
1 chiếc
N
Công nghiệp
 6.6


Valve phân phối tỷ lệ
Lưu lượng: 120 lpm, Áp suất: 350 bar
CHLB Đức
1 chiếc
N
Công nghiệp
 6.7


Valve phân phối tỷ lệ
Lưu lượng: 100 lpm, Áp suất: 315 bar
CHLB Đức
4 chiếc
R
Công nghiệp

Cập nhật: 23/11/2012
Lượt xem: 7133
Lên trên