Thiết kế chế tạo - tổ hợp tời kéo thủy lực 25 tấn - tháng 11/2015
Tính toán thiết kế kết cấu cơ khí và truyền động động thủy lực toàn bộ lô 12 bộ tời kéo thủy lực 25 tấn
Hệ truyền động thủy lực cẩu giàn khoan 8 tấn
Thiết kế kỹ thuật - cung cấp vật tư thủy lưc cho (02) bộ cẩu dây thủy lực 8 tấn sử dụng trên giàn khoan dầu khí